Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 24.06.2018 r. na godzinę 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że dodatkowe materiały informacyjne tj: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 jak również Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał objętych porządkiem obrad WZA wyznaczonego na dzień 24.06.2018 r. będą zamieszczone na stronie internetowej Emitenta www. damfinwestycje.pl w zakładce Walne Zgromadzenia.

Do pobrania:

 

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.