Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.03.2020r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 15.03.2019r. (zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 22.03.2019r.) ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607), o której podpisaniu Emitent poinformował w trybie raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 15 marca 2019 roku oraz raportu ESPI nr 8/2019 z dnia 22 marca 2019 roku.

Mocą aneksu z dnia 13 marca 2020 roku został dla pożyczki wydłużony okres jej obowiązywania tj. do dnia 14.03.2021 roku oraz sposób naliczania odsetek od kredytu. Zgodnie z aneksem odsetki naliczane będą za cały okres trwania Umowy pożyczki i płatne miesięcznie - za miesiąc poprzedzający.

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,49% w skali roku. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki.

Emitent ponadto informuje, że Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

 

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.