Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (,,ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następujących osób: Wojciecha Hetkowskiego, Jacka Koralewskiego, Damiana Patrowicza, Martynę Patrowicz, Małgorzatę Patrowicz.

 

Życiorysy w/w Członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej.

Pan Wojciech Hetkowski

Wojciech Hetkowski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym, Energetycznym i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także kwalifikacje i doświadczenie  w zakresie wdrażania i zarządzania systemami i jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji FSO Płock, był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A. we Włocławku ( grupa kapitałowa PKN Orlen), Prezesem Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Płocku oraz RN Prof-Med S.A. we Włocławku. Obecnie pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach publicznych: ELKOP SE, Atlantis SE, FON SE, Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, Damf Investycje

S.A, PGO sp z o.o. Pan Wojciech Hetkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Hetkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Jacek Koralewski

Pan Jacek Koralewski posiada duże doświadczenie w zarządzaniu, które zdobył pracując w bankowości oraz jako członek Zarządu i Rad Nadzorczych spółek giełdowych.

W latach 1992 - 2010 rozwijał karierę w PKO BP S.A. pracując na stanowiskach kierowniczych oraz na stanowisku eksperta. Ukończył szereg szkoleń w zakresie ryzyka, windykacji, restrukturyzacji, finansów, negocjacji oraz zarządzania. Posiada Certyfikat w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich.

Od 2007 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. W latach 2007 - 2018 zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz spółek niepublicznych: pełnił funkcję Prezesa Zarządu w podmiotach: Stark Development S.A., ELKOP Energy S.A., Hibertus Sp. z o.o., Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis Energy S.A., DAMF Invest S.A., Fon Ecology S.A., Investment Friends Księgowość S.A., Urlopy.pl S.A., AF Estry S.A. W latach 2012-2014 był członkiem Business Centre Club z siedzibą w Warszawie.

Obecnie pełni funkcje: Prezesa Zarządu w Elkop S.E, Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Atlantis S.E. FON S.E, Investment Friends Capital S.E, Investment Friends S.E.

Jest absolwentem Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno - Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie polityki społecznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomicznym w zakresie bankowości i finansów. Pan Jacek Koralewski nie był prawomocnie skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie został na niego nałożony zakaz działania jako członek organów spółek prawa handlowego.

Pan Jacek Koralewski w okresie ostatnich 5 lat nie zasiadał w organachpodmiotów prawa handlowego, wobec których przeprowadzana była procedura upadłości, co do której ustanowiony został Zarząd komisaryczny lub które podlegały likwidacji.

Pan Jacek Koralewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest członkiem organów podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Jacek Koralewski nie figuruje w rejestrze dłużników nie wypłacalnych.

 

Pan Damian Patrowicz

Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadał w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu Fon SE, Investment Friends Capital SE, Atlantis SE, Patro Invest OÜ Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Damf INWESTYCJE S.A., IFERIA S.A., Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pani Martyna Patrowicz

Pani Martyna Patrowicz jest osobą młodą, ambitną i kreatywną. Świetnie realizuje się jako team leader, posiada ogromny zapał i chęć działania, jest niezłomna w osiąganiu celów. Jest osobą komunikatywną i otwartą, z łatwością nawiązuje kontakty. Cechuje ją zdolność analitycznego myślenia oraz pracowitość. Sumienność i zaangażowanie pomagają jej pogłębiać zainteresowania z dziedziny finansów oraz ekonomii. Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: ELKOP S.A., Atlantis SE, FON SE, Investment Friends Capital SE, IFERIA S.A., Damf Inwestycje S.A. Pani Martyna Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Martyna Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pani Małgorzata Patrowicz

Pani Małgorzata Patrowicz posiada wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie finansów, ekonomii oraz rachunkowości. Ukończyła studia rachunkowości menadżerskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia ekonomiczne na Instytucie Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku. Pani Małgorzata Patrowicz w ciągu swojej kariery zawodowej była zatrudniona na stanowiskach Dyrektora Finansowego PHU Dominet w Płocku, następnie Dyrektora Finansowego Electroland Dominet, Dyrektora Finansowego Kaskada s.c. oraz Dyrektora Finansowego Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. Posiada bogate 20 letnie doświadczenie zawodowe prowadząc działalność gospodarczą w sektorze finansowym, turystycznym, developerskim, elektronicznym oraz pełniąc funkcję Prezesa Zarządu i Członka Rad Nadzorczych wielu spółek niepublicznych. Od 2007 roku związana z publicznym rynkiem kapitałowym. Zasiadała w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz notowanych na NewConnect. Obecnie pełni funkcje Członka Rad Nadzorczych w podmiotach publicznych: Resbud SE, FON SE, Investment Friends SE, Damf Inwestycje S.A. Investment Friends Capital SE, Iferia S.A. Prezesa Zarządu IFEA Sp, z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Małgorzata Patrowicz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.