Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu raportów bieżących nr 1/2019 z dnia 7.02.2019r., nr 42/2017 z dnia 6.07.2017r., nr 10/2018 z dnia 31.07.2018r., nr 12/2018 z dnia 5.10.2018r., informuje, że w dniu 13.02.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokonała przedtermionowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).

Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Termin spłaty całości pożyczki został ustalony na dzień 31.07.2019r.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Damf Inwestycje S.A., a spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe oraz kapitałowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, a także Patro Invest Sp. z o.o. jest większościowym bezpośrednim akcjonariuszem Emitenta posiadającym 42,86 % udziału a kapitale zakładowym Damf Inwestycje S.A. oraz 42,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.