Zarząd DAMF INWESTYCJE S.A. siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 14.07.2017r. nastąpiła pełna realizacja zobowiązań spółki Fly.pl sp. z o.o. wobec Emitenta, o których Emitent informował Rb nr 29/2017 z dnia 31.05.2017, Rb nr30/2017 z dnia 31.05.2017, Rb nr 31/2017 z dnia 31.07.2017 roku.

Emitent informował w/w raportami, że zawarł ze spółką FLY.PL Sp. z o.o. w dniu 31.05.2017r. porozumienie tj. pod warunkiem dokonania spłaty zobowiązań FLY.PL Sp. z o.o. wobec Emitenta w łącznej kwocie 980.000,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w następujących wysokościach i terminach: kwota 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 5 czerwca 2017 roku, kwota 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do dnia 30 czerwca 2017 roku, kwota w wysokości 380.000 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku , które warunkowało przeniesienie własności udziałów spółki Fly.pl sp. z o.o. na Kupujących oraz przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy ,, Fly.pl".

W dniu dzisiejszym nastąpiła pełna realizacja zobowiązań spółki Fly.pl sp. z o.o. wobec Emitenta.

Nadto Emitent informuje, że wraz z dojściem do skutku sprzedaży udziałów spółki FLY.PL Sp. z o.o. spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.