Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20.04.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 20.04.2017 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20.04.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały Zarządu Spółki z dnia 07.10.2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2016 z dnia 07.10.2016 r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały Zarządu z dnia 07.10.2016 r. w dniu 20.04.2017r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 8 309 000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 14 540 750,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę 6 231 750,00 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze emisji 62 317 500 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Aktualnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi 14 540 750,00 zł (czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedmset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 145 407 500 (sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 07.10.2017 r. Artykułu 8 Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:

Artykuł 8.

Art. 8.Kapitał zakładowy.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 540 750 zł ( czternaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ) złotych i dzieli się na 145 407 500 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta siedem tysięcy pięćset ) akcji o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od A00000001 do A20400000;-

- 19.645.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od B 00000001 do B19645000;

-1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od C 0000001do C1500000;

- 41.545.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od D 00000001 do D 41545000.

- 62.317.500 (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości 0,1 PLN ( słownie: dziesięć groszy ) każda akcja o numerach od E 00000001 do E 62317500.

Pliki do pobrania:

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.