Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zawiadomienia otrzymanego w dniu 09.02.2016 r. od trzech z członków Rady Nadzorczej przekazanego emitentowi na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że osoba bliska osób obowiązanych złożyła zapis na akcje serii D spółki Fly.pl S.A.

Treść zawiadomienia:
1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej
Członkowie Rady Nadzorczej

2. Wskazanie przyczyn przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z Emitentem
Osoba obowiązana jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Zapis na akcje Emitenta dokonany przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

3. Imię i nazwisko dokonującego zapisu
Zapis dokonany przez osobę bliską osoby obowiązanej – Damf Invest S.A. w Płocku, w której osoba obowiązana pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej

4. Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta których dotyczy informacja
Akcje zwykłe na okaziciela Serii D spółki FLY.PL S.A.

5. Data i miejsce sporządzenia informacji
Płock, dnia 09.02.2016r.

6. Opis Data transakcji Kupno /sprzedaż Wolumen Cena
03.02.2016 Zapis na akcje w ramach oferty publicznej 6.500.000 0,10 zł

7. Miejsce dokonania zapisu
Dom Maklerski PKO BP S.A.

8. Tryb dokonania zapisu
Zapis elektroniczny

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.