Zarząd Fly.pl S.A. („Emitent”) informuje, iż na stronie internetowej Emitenta (www.relacje.fly.pl, http://relacje.fly.pl/materialy-dla-inwestorow/memorandum-informacyjne) zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną 41 545 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, spółki Fly.pl Spółka Akcyjna.

Oferta Publiczna Akcji serii D Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii D, ich ofercie i Emitencie.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.