Zarząd FLY.pl S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Fon S.A. korygujące zawiadomienie dotyczące nabycia akcji Emitenta datowane na dzień 20.12.2013r.

Zarząd Fly.pl S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła od Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informacja datowana na dzień 20.12.2013r. o nabyciu przez Spółkę FON S.A. akcji Emitenta.

Zarząd Spółki Fly.pl S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 r.

Zarząd Fly.pl S.A. informuje, że w dniu 11 września 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji zmian Rozdział III Art.8 Statutu Emitenta.

Zarząd Spółki Fly.pl S.A. niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 r.

Zarząd spółki Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że z dniem 27.07.2013 r. wygasła zawarta ze spółką SALWIX Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi umowa z dnia 02.03.2012 r. na mocy której SALWIX Sp. z o.o. pełniło funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta w okresie ostatniego roku.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fly.pl S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Zarząd Fly.pl Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 12 czerwca 2013 r. wpłynął do spółki wniosek uprawnionego akcjonariusza zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych - Urlopy.pl S.A. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzeniu.

Zarząd Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000410606 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz rozdział V art. 16. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 26-06-2013 roku o godz.12.00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

 

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje, do publicznej wiadomości, raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.