Zarząd spółki Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez pięciu Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30-12-2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Fon S.A. z siedzibą w Płocku o zmianie stanu posiadania akcji spółki Fly.pl S.A.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 18.12.2014 roku.

Zarząd Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000410606 działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz rozdział V art. 16. Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 18.12.2014 roku o godz. 11.00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

 

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości,raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Zarząd spółki Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7-10-2014 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, o transakcji dokonanej przez osobę bliską osoby obowiązanej w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Osoba obowiązana jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje, do publicznej wiadomości, raport okresowy za II kwartał 2014 roku.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fly.pl S.A., które odbyło się w dniu 2 lipca 2014 roku.

Zarząd Fly.pl S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok bilansowy 2013 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.