Zarząd FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 15.06.2015r. Zarząd spółki zależnej FLY.PL Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000277164) przekazał Emitentowi informację o opracowanej przez ten Zarząd strategii rozwoju na najbliższe lata .

Przekazane informacje zawierają między innymi porównanie osiąganych przez spółkę FLY.PL Sp. z o.o. wyników finansowych w poprzednich latach, szacowaną poprawę wyników finansowych w
przyszłych okresach rozliczeniowych, stan realizacji planów Spółki po I kwartale, a także działania które Zarząd FLY.PL Sp. z o.o. planuje podjąć w najbliższej przyszłości. Planowane działania powinny przełożyć się na zmniejszenie straty spółki.Zarząd FLY.PL Sp. z o.o. poinformował, że podjęte działania w zakresie modyfikacji strategii pozyskiwania ruchu na domenie fly.pl przynoszą zamierzone efekty w postaci zarówno zwiększenia ruchu na domenie jak i w zakresie konwersji tego ruchu na sprzedaż oraz obrót FLY.PL Sp. z o.o. W spółce zależnej uzyskano również znaczące efekty związane z ograniczaniem kosztów działalności.

Zarząd FLY.PL Sp. z o.o. przewiduje zwiększać obroty spółki na poziomie ok. 30% rocznie w najbliższych 3 latach działalności, dodać nowe kanały dystrybucji usług w szczególności poprzez poprawę istniejącego serwisu a także rozszerzenie oferty mobilnej. Zarząd FLY.PL Sp. z o.o. poinformował również że planuje zwiększać nakłady na efektywne formy marketingu.

W związku z otrzymanymi w dniu 15.06.2015r. informacjami ze Spółki zależnej Zarząd Emitenta informuje, że zainteresowany jest dalszym budowaniem wartości podmiotu zależnego oraz planuje podjęcie działań mających na celu wspieranie strategii rozwoju przedstawionej przez Zarząd spółki zależnej, w tym celu Zarząd Emitenta rozważa rozpoczęcie współpracy z podmiotami trzecimi w szczególności w charakterze strategicznego inwestora FLY.PL sp. z
o.o.
Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

    Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.