W związku  z  licznymi zapytaniami kierowanymi  przez Akcjonariuszy do Emitenta dotyczącymi zaobserwowanym spadkiem notowań akcji spółki Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Spółki oświadcza, że nie widzi żadnych fundamentalnych przyczyn tłumaczących aktualne spadki notowań akcji Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, w zakresie jej działalności nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby stanowić zagrożenie dla jej sytuacji finansowej. Sytuacja finansowa Fly.pl S.A. jest dobra. Spółka rozwija się prawidłowo.

Jednocześnie informujemy, iż w Spółce zależnej od Emitenta również sytuacja  jest  stabilna. Spółka zależna zmniejszyła znacznie swoje zadłużenie. Sytuacja ta prezentowana była w raportach okresowych.  Obecnie zdecydowana większość zadłużenia spółki zależnej to zadłużenie wobec podmiotów powiązanych, co nie stanowi zagrożenia kontynuacji dalszej działalności.

Zarząd  Emitenta chce podkreślić, że Spółka przywiązuje szczególną wagę do wykonywania obowiązków nakładanych na spółki publiczne, publikuje rzetelne, prawdziwe i kompletne raporty bieżące i okresowe. Spółka, również w okresie poprzedzającym spadek kursu akcji, wykonywała wszystkie ciążące na niej obowiązki informacyjne zgodnie z określonymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Agnieszka Gujgo
Prezes Zarządu

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.