Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.04.2020 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) złożone przez

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 01.04.2020 r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.03.2020r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w dniu 15.03.2019r. (zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 22.03.2019r.) ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000512607), o której podpisaniu Emitent poinformował w trybie raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 15 marca 2019 roku oraz raportu ESPI nr 8/2019 z dnia 22 marca 2019 roku.

W nawiązaniu do raportu 1/2020 z dnia 31.01.2020 r. dot. harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2020 r. Damf Inwestycje S.A. przekazuje nowy termin termin publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 18.02.2020 r., wybrała podmiot SM- AUDYT KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA Stanisław Michalski, ul. Batorego 2a, 34-100 Wadowice, skr. p. 36, który jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę firm audytorskich pod numerem 714, celem przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.