Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcj.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za trzeci kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Damf Inwestycje z siedzibą w Płocku, informuje, że do Spółki wpłynęły powiadomienia o transakcjach, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR., złożone przez:

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku (,,Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 03.09.2019r. powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu 03.09.2019r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki dokonane uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2019r.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za drugi kwartał 2019 roku.

Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać na kolejną trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Panią Agnieszkę Gujgo.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (,,ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następujących osób: Wojciecha Hetkowskiego, Jacka Koralewskiego, Damiana Patrowicza, Martynę Patrowicz, Małgorzatę Patrowicz.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.