Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30. 08. 2016 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informujące o przekroczeniu progu 5% udziału ogólnej liczby głosów w Spółce Damf Inwestycje S.A., informujące o przekroczeniu progu 10% oraz 15 % udziału ogólnej liczby głosów w Spółce Damf Inwestycje S.A.,

Zarząd Damf Inwestycje (dawniej Fly.pl) S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka w dniu 20.06.2016 r. objęła 1050 sztuk obligacji zwykłych pieniężnych serii R o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 1 050 000,00 zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392143.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. dawniej Fly.pl S.A. przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Zarząd Damf Inwestycje (dawniej Fly.pl) S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka w dniu 16.06.2016 r. objęła 900 sztuk obligacji zwykłych pieniężnych serii P o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 900 000,00 zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392143.

Zarząd Damf Inwestycje (dawniej Fly.pl) S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka w dniu 10.06.2016 r. objęła 800 sztuk obligacji zwykłych pieniężnych serii P o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 800 000,00 zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392143.

Zarząd Damf Inwestycje (dawniej Fly.pl) S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9.06.2016 r. objął 300 sztuk obligacji zwykłych pieniężnych serii P o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392143.

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. ( dawniej nazwa Fly.pl S.A ) z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., iż zgodnie z Uchwałą Nr 232/16 Zarządu KDPW S.A. z dnia 13.04.2016 roku, w dniu 03.06.2016 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych FLY.PL S.A., oznaczonych Kodem PLFLYPL00017, w liczbie 41 545 000 akcji.

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. ( poprzednia nazwa Fly.pl S.A ). z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 31.05.2016 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 539/2016 w sprawie określenia 3.06.2016 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 41 545 000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFLYPL00017.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2016 roku Emitent przesłał do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dotyczący 41 545 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. informuje, iż otrzymał Uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 41 545 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.