Zarząd Damf Inwestycje (dawniej Fly.pl) S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Spółka w dniu 10.06.2016 r. objęła 800 sztuk obligacji zwykłych pieniężnych serii P o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 800 000,00 zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392143.

Zarząd Damf Inwestycje (dawniej Fly.pl) S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9.06.2016 r. objął 300 sztuk obligacji zwykłych pieniężnych serii P o wartości nominalnej 1000,00 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł wyemitowanych przez DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000392143.

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. ( dawniej nazwa Fly.pl S.A ) z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., iż zgodnie z Uchwałą Nr 232/16 Zarządu KDPW S.A. z dnia 13.04.2016 roku, w dniu 03.06.2016 roku nastąpi rejestracja papierów wartościowych FLY.PL S.A., oznaczonych Kodem PLFLYPL00017, w liczbie 41 545 000 akcji.

Zarząd spółki Damf Inwestycje S.A. ( poprzednia nazwa Fly.pl S.A ). z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 31.05.2016 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę Nr 539/2016 w sprawie określenia 3.06.2016 roku, jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 41 545 000 (czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLFLYPL00017.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2016 roku Emitent przesłał do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dotyczący 41 545 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. informuje, iż otrzymał Uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 41 545 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym w nawiązaniu do treści raportu nr 43/2016 z dnia 10.05.2016 r. informuje, że wobec zmiany nazwy firmy emitenta zmianie ulega adres strony internetowej Spółki, który począwszy od dnia 20.05.2016 r. będzie następujący: www.damfinwestycje.pl. Zmianie ulega również dotychczasowy adresy poczty elektronicznej na następujący: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zarząd Damf Inwestycje S.A. informuje, że w związku ze zmianą nazwy firmy spółki z Fly.pl S.A. na Damf Inwestycje S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 18.05.2016 r. wydał komunikat, w którym poinformował, że począwszy od dnia 20 maja 2016 r. akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą "DAMFINW" i oznaczeniem "DIN".

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację na podstawie pobranego elektronicznie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu przez KRS w dniu 29.04.2016 roku wpisu zmian statutu spółki w tym zmiany nazwy spółki. Emitent informuje, że aktualna nazwa spółki to Damf Inwestycje S.A.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.