Zarząd Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000410606 działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz rozdział V art. 16. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 5.04.2016 roku w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do zawiadomienia otrzymanego w dniu 18.02.2016 r. od trzech z członków Rady Nadzorczej przekazanego emitentowi na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że osoba bliska osób obowiązanych złożyła zapis na akcje serii D spółki Fly.pl S.A.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Fly.pl S.A. informuje, że otrzymał informację dotyczącą podjęcia przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwały nr 14/16 z dnia 12.01.2016 roku, na mocy której:

Zarząd Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000410606 działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz rozdział V art. 16. Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24-12-2015 roku w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie o pośrednim zwiększeniu udziału w spółce FLY.PL S.A.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 5.11.2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie o bezpośrednim zwiększeniu udziału przez DAMF INVEST S.A. Z siedzibą w Płocku w spółce FLY.PL S.A.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 5.11.2015 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zmniejszeniu bezpośredniego i pośredniego posiadania akcji spółki Fly.pl S.A.

Zarząd Fly.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 5.11.2015 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zamiarze zmniejszenia bezpośredniego i pośredniego posiadania akcji spółki Fly.pl S.A.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.