Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku (,,Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 03.09.2019r. powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu 03.09.2019r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki dokonane uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2019r.

Wpis pobrany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego jest zgodny ze złożonym wnioskiem przez Emitenta, tym samym uchwałą podjętą przez WZA w dniu 24.06.2019r.  Dotychczasowe brzmienie Statutu przed dokonanymi zmianami zarejestrowanymi w KRS:
 

Art. 6.Przedmiot działalności Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest:  Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotem działalności Spółki jest:
 

1) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

2) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

3) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

4) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

5) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

7) PKD58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

8) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 10) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

11) PKD 58.21.Z Działalność

12) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

13) PKD62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

14) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

16) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

17) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

18) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

19) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

20) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

21) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

22) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

23) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

24) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

25) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

26) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

27) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),

28) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

30) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

31) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

32)PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,

34)PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

35) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,

36) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

37) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

38) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

39) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,

40) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,

41) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,

42) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

43) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,

44) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

45) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji. -Brzmienie
 

Brzmienie Statut zg. z wnioskiem Emitenta po zarejestrowaniu zmian w KRS:
 

Art. 6. Przedmiot działalności Spółki.
 

Przedmiotem działalności Spółki jest: Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotem działalności Spółki jest:

1) PKD (64.20.Z) Działalność holdingów finansowych,

2) PKD (64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

3) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

4) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,

5) (64.19.Z)Pozostałe pośrednictwo pieniężne,

6) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

7) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

8) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

9) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

10) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

11) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

12) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

13) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

11) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

12) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

14) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

16) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

17) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

18) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

19) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

20) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

21) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

22) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

23) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

24) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

25) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

26) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

27) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

28) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),

29) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

30) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

31) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

32) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

33) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

34) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,

35) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

36) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,

37) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

38) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

39) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

40) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,

41) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,

42) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,

44) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

44) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,

45) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

46) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

 

Pliki do pobrania:

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.