Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za trzeci kwartał 2019 roku.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku (,,Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 03.09.2019r. powziął wiedzę, iż Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu 03.09.2019r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki dokonane uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2019r.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (,,ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następujących osób: Wojciecha Hetkowskiego, Jacka Koralewskiego, Damiana Patrowicza, Martynę Patrowicz, Małgorzatę Patrowicz.

Zarząd Damf Inwestycje S.A., przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 24.06.2018 r. na godzinę 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 20.05.2019 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pienięż Więcej nej ze spółką Patro Invest Sp. z o.o. w Płocku KRS 0000657016 jako Pożyczkobiorcą.

bieżących 7/2019 z dnia 15 marca 2019 roku oraz 9/2019 z dnia 25 marca 2019 roku informuje, że w dniu 20.05.2019r. Pożyczkobiorca Spółka FERIA S.A. z siedzibą w Płocku (KRS 0000552042), dokonała przedterminowej spłaty zaciągniętej u Emitenta pożyczki wraz z należnymi odsetkami.

Zarząd Spółki Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, raport okresowy za pierwszy kwartał 2019 roku.

Struktura akcjonariatu

Seria A
45%
Seria B
37%

Seria A

Seria B

Razem: Seria A + B

Udziały akcjonariuszy

Wszelkie prawa zastrzeżone © DAMF Inwestycja S.A.  |  Realizacja: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.